Chủ nhật, 4/7/2021, 21:6
Lượt đọc: 121

Phương án tổ chức an toàn kỳ thi TNTHPT năm 2021 tại điểm thi THPT Lê Trọng Tấn

Nhằm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực phục vụ cho kì thi TNTHPT năm 2021 an toàn, hiệu quả, trường THPT Lê Trọng Tấn đã xây dựng phương án tổ chức kì thi an toàn.

Căn cứ Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19;

Căn cứ Chỉ thị 10-CT/UBND ngày 19 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường THPT Lê Trọng Tấn xây dựng phương án tổ chức thi an toàn gồm các nội dung sau:

I. Thông tin chung:

        - Điểm thi: Trường THPT Lê Trọng Tấn

Số lượng phòng thi: 32 phòng thi và 2 phòng dự trữ

- Số lượng thí sinh: 768

- Số lượng cán bộ lãnh đạo: 05

- Số lượng cán bộ coi thi: 

- Số lượng phục vụ tại chỗ: 26 , trong đó có: 4 công an, y tế, 16 nhân viên,  dân phòng, 1 điện lực.

Tác giả: admin

Tin cùng chuyên mục

86