Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị phòng chống covid-19
Thứ bảy, 29/8/2020, 0:0
Lượt đọc: 960

Về việc nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ công ích bưu điện

Thực hiện công văn văn bản số 1265/QLCL của cục quản lý chất lượng bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 3904/BDTP-KTNV-KD của bưu điện thành phố Hồ Chí Minh về phối hợp chuyển phát học bạ, bảng điểm, Giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp qua dịch vụ bưu chính công ích. Quý phụ huynh và các em học sinh đọc kĩ hướng dẫn và thông báo dưới đây!

Link: www.bcci.hcm.edu.vn hoặc www.hosohocsinh.hcmpost.vn

Tin mới nhất

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

88