Thứ hai, 1/1/2018, 0:0
Lượt đọc: 4114

Cơ cấu tổ chức nhà trường

Năm học 2020 - 2021 trường THPT Lê Trọng Tấn gồm 15 lớp khối 10, 14 lớp khối 11, 15 lớp khối 12. Ban Hiệu gồm 01 Hiệu trưởng và 02 Phó Hiệu trưởng . Đội ngũ cán bộ, giáo vên nhân viên được biên chế theo 12 tổ bao gồm Tổ Toán; Tổ Vật lý; Tổ Hóa học ;  Tổ Sinh học ; Tổ Ngữ  Văn; Tổ Lịch Sử ; Tổ GDCD; Tổ Ngoại ngữ ; Tổ Thể dục-QP; Tổ Tin học - KTCN; Tổ Địa lý-Tâm lý học đường, Tổ Hành chính- Văn phòng.

 

HIỆU TRƯỞNG -  THẦY NGUYỄN VĂN CƯỜNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN -  CÔ NGUYỄN THỊ KIM HUỆ

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CƠ SỞ VẬT CHẤT - CÔ LÊ THỊ NGỌC THỦY

 

Tin cùng chuyên mục

86