SỐ 5 - ĐƯỜNG D2 - PHƯỜNG SƠN KỲ - QUẬN TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ MINH
SỐ 5 - ĐƯỜNG D2 - PHƯỜNG SƠN KỲ - QUẬN TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ MINH. ĐIỆN THOẠI: 02822537511- EMAIL: c3letrongtan@hcm.edu.vn