Thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị phòng chống covid-19
SỐ 5 - ĐƯỜNG D2 - PHƯỜNG SƠN KỲ - QUẬN TÂN PHÚ - TP HỒ CHÍ MINH